Σύγκριση της αντοχής δεσμού γλωσσικών αγκυλίων χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους παρασκευής της βάσης από σύνθετη ρητίνη.

Burak Aksu, M. Cem Caniklioğlu, Yıldız Öztürk
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2005;8:81-91.