Συσχετίσεις μεταξύ ηλικίας πριν την έναρξη της θεραπείας και χρόνου θεραπείας με το αποτέλεσμα της ορθοδοντικής θεραπείας: Σύγκριση με τη χρήση δύο ορθοδοντικών δεικτών.

Chukwudi Ochi Onyeaso, Ellen A. BeGole
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2008;11:9-20.