Συνέντευξη: Dr. W. R. Proffit.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2000;3:9-19.