Συνέντευξη: Dr. J. P. Moss.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:61-68.