Συνέντευξη: Dr. B. Melsen

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:1-8.