Συνέντευξη του Professor Nejat Erverdi.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2010;13:1-8.