Συνέντευξη του Prof. Rudolf Slavicek.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2007;10:1-9.