Συνέντευξη του Prof. Hideo Mitani.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2008;11:57-73.