Συνέντευξη του Dr. C. J. Burstone

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:1-10.

Θ. Ηλιάδης: Δρ. Burston για όλους τους Έλληνες ορθοδοντικούς καθώς και για εμάς εδώ στην Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία και είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να επικοινωνούμε μαζί σας.