Συνέντευξη του Καθηγητή T. Kuroda.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003;6:97-100.