Συνέντευξη του Καθηγητή P. Rygh.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003;6:1-12.