Συνέντευξη του Καθηγητή O.C. Tuncay.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2004;7:1-7.