Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της in vitro και in vivo γήρανσης στη μορφολογία, μικροδομή και στοιχειώδη σύνθεση ορθοδοντικών συρμάτων κράματος νικελίου-τιτανίου.

Σ. Ζηνέλης, Μ. Μάκου, Χ. Γκιόκα, Θ. Ηλιάδης 
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003;6:45-58.