Συγκριτική μελέτη κεφαλομετρικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος: Μέρος Ι – Οβελιαία θέση της άνω γνάθου.

Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Μόσχος Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2005;8:13-30.