Στοματοπροσωποδακτυλικά (ΣΠΔ) σύνδρομα: Παρουσίαση περιστατικού ΣΠΔΣ τύπου Ι.

Μανώλης Ι. Παπαγρηγοράκης, Σπύρος Φώτος, Γεώργιος Δαμανάκης, Νικόλαος Λυγιδάκης, Νικόλαος Λυσικάτος, Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2010;13:43-68.