Σημείωμα Σύνταξης: Θ. Ηλιάδης

Βιοϋλικά: Έρευνα και ορθοδοντικές εφαρμογές στον επόμενο αιώνα.

Eλληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2000;3:1-7.