Σημείωμα Διευθυντού Σύνταξης.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές για το μέλλον.

Μόσχος Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση
 2005;8:1-3.