Ρευματοειδής αρθρίτιδα με μονήρη εντόπιση στην κροταφογναθική διάρθρωση.

Μανώλης Ι. Παπαγρηγοράκης, Δήμητρα Καραμαλίκη, Νικόλαος Β. Χαραλαμπάκης, Νικόλαος Παπαχρήστου, Λουκάς Πρέζας, Εμμανουήλ Σταύρου, Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2009;12:43-50.