Πρωτογενής εγκλεισμός δοντιών: διαφορική διάγνωση, θεραπευτική προσέγγιση

Μαραθιώτης Κωνσταντίνος, Παπαδάκη Σοφία, Παπαδημητρίου Αικατερίνη,

Ιωαννίδου Ιουλία

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2015;18:61-77