Περιοδοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την χειρουργική και ορθοδοντική αντιμετώπιση εγκλείστων κυνοδόντων.

A. B. Mέλκος, M. A. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2004;7:9-24.