Περίληψη των πρακτικών του 1ου Διεθνούς Συμποσίου των Διευθυντών Σύνταξης Ορθοδοντικών Περιοδικών.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2000;3:97-102.