Ουλοβλεννογόνια περιοδοντικά προβλήματα και χειλική μετακίνηση κάτω τομέων σε ορθοδοντικούς ασθενείς: Μια σύγχρονη ανασκόπηση.

Γεώργιος Μ. Λίτσας, Ahu Acar, Nejat Erverdi, Αθανάσιος Ε. Αθανασίου
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2005;8:31-40.