Ορθοπεδική – ορθοδοντική θεραπεία ασυμμετρίας του προσώπου μετά από κάταγμα του κονδύλου σε αυξανόμενο ασθενή.

D. Pizzoni
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:43-58.

Παρουσιάζεται η περίπτωση αγοριού ηλικίας 10.6 χρόνων με κύριο πρόβλημα την προοδευτική ασυμμετρία του προσώπου. Το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς αποκαλύπτει τραύμα στο πρόσωπο σε ηλικία 2.6 χρόνων χωρίς περαιτέρω θεραπεία και διάγνωση. Η κλινική εξέταση δείχνει την αύξηση του ασθενούς στην αρχή της εφηβείας με ασυμμετρία του προσώπου, σημεία προηγούμενου κατάγματος της αριστερής κροταφογναθικής διάρθρωσης με πόνο, παρέκκλιση και περιορισμό των κινήσεων της κάτω γνάθου και ασυμμετρία της κάτω γνάθου. Δεξιά, η σύγκλειση είναι Τάξης Ι στους πρώτους γομφίους και κυνόδοντες, ενώ αριστερά οι σχέσεις γομφίων και κυνοδόντων είναι Τάξης ΙΙ. Ακόμη, υπάρχει μετατόπιση της κάτω μέσης γραμμής 5 χιλ. προς τα αριστερά και αυξημένη οριζόντια πρόταξη και κατακόρυφη επικάλυψη.
Η θεραπεία συμπεριλάμβανε (α) τη χρήση επί 24ωρου βάσεως ενός νάρθηκα επανατοποθέτησης στο άνω οδοντικό τόξο ώστε να προαχθεί η αύξηση του αριστερού κονδύλου και να βελτιωθεί η μειωμένη κινητικότητα της κάτω γνάθου και (β) επακόλουθη ορθοδοντική θεραπεία με ακίνητες συσκευές για διευθέτηση των δοντιών και τελική εναρμόνιση των δύο οδοντικών τόξων. Η πολύ καλή συνεργασία του ασθενούς και η βιολογική ανταπόκριση κατά την αυξητική έκρηξη της εφηβείας έδωσαν τη δυνατότητα καλής σκελετικής, οδοντικής και λειτουργικής διόρθωσης με επαναδιαμόρφωση του αριστερού κονδύλου.

Διεύθυνση για Ανάτυπα:Dr. Dario Pizzoni, Via Visconti di Modrone 38, I-20122 Milan, ITALY