Ορθοδοντική υποκατάσταση των άνω κεντρικών τομέων από τους πλαγίους: Ζητήματα υπό συζήτηση.

Ashok Kumar Jena, Satinder Pal Singh, Ashok Utreja
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2010;13:9-23.