Ορθοδοντική οδοντική εμβύθιση: ενδείξεις, ιστολογικές αλλαγές, εμβιομηχανικές αρχές και πιθανές παρενέργειες.

Χ. Γκιόκα, Θ. Ηλιάδης

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003;6:129-146.