Ορθοδοντική μετακίνηση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών: Σύγχρονες απόψεις.

Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Ανδρέας Κόκκας, Γεωργία Μπάρκα
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2010;13:69-82.