Ορθοδοντική θεραπεία σε ασθενείς με ελαττωμένο περιοδόντιο.

Ν. Τοπουζέλης, Α. Διαμαντίδου

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003;6:175-192.