Ορθοδοντική θεραπεία με τη χρήση στρόγγυλης διατομής συρμάτινου τόξου Edgewise με πολλαπλές αγκύλες (MEAWR): Αναφορά μιας περίπτωσης.

Ricky W.K. Wong, Charlene Wu
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2007;10:93-102.