Οι συνέπειες των διαταραχών των ενδοκρινών αδένων στην ανάπτυξη του οδοντογναθικού συστήματος.

Φοίβος Τσαούσογλου, Νικόλαος Τοπουζέλης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2006;9:87-101.