Μια κριτική αναδρομή στις παλαιότερες και σύγχρονες εφαρμογές των μεθόδων εμβιομηχανικής στην Ορθοδοντική.

Χρ. Γ. Προβατίδης, Ν.Ε. Τουτουντζάκης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:27-49.

Η παρούσα εργασία επιχειρεί μία αναδρομή στη βιβλιογραφία αναφορικά με την εφαρμοyή και τα συμπεράσματα των μεθόδων της θεωρητικής και εφαρμοσμένης μηχανικής, της πειραματικής αντοχής των υλικών, καθώς και σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων στην επιστήμη του ορ8οδοντικού. Οι μέθοδοι αυτές κρίνονται με βάση τα σημερινά δεδομένα και των δύο επιστήμών, δηλαδή τόσον της Μηχανικής όσον και της Ορθοδοντικής. Ιδιαίτερη αναφορά και συζήτηση γίνεται σχετικά με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, η οποία πλέον φαίνεται να καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των υπολοίπων μεθόδων. Επίσης, γίνεται μία σύντομη αναφορά στα τελευταία επιτεύγματα της Πληροφορικής που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από τον κλινικό ορθοδοντικό.

Διεύθυνση για Ανάτυπα: Xρ. Γ. Προβατίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773 Ζωγράφος