Μελέτη της ομαλοποίησης τάσης των ορθοδοντικών ελαστομερών: πιλοτική αναφορά μεθόδου με συλλογή συνεχών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Θ. Ηλιάδης, Χ. Γκιόκα, Σ. Ζηνέλης, Μ. Μάκου
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003;6:13-26.