Μελέτη της οδοντικής και της σκελετικής ωρίμανσης και διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων σε Έλληνες εφήβους με φυσιολογική σύγκλειση.

θ. Κούτσικου, Σ. Σιδηροπούλου, Σ. Καββαδία
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003;6:59-73.