Μέθοδος αξιολόγησης του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας

Αναστασία Γ. Παρίσκου, Αθανάσιος Ε. Αθανασίου

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2015;18:15-43