Κλινικές και μικροβιολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας και μετά την αφαίρεση των συσκευών.

Βασίλειος Κουνούπης, Λάζαρος Τσαλίκης, Παναγιώτης Δάγκαλης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2006;9:103-121.