Κλινικές εφαρμογές των μαγνητών στην ορθοδοντική.

Μ.Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:31-42.

Οι μαγνήτες σπάνιων γαιών και ιδιαίτερα του τύπου σαμαρίου-κοβαλτίου (SmCo5, Sm2Co17) και του τύπου νεοδυμίου-σιδήρου-βόριου (Nd2Fe14B) χρησιμοποιούνται στην ορθοδοντική για πολλούς θεραπευτικούς λόγους, μεταξύ των οποίων, να μετακινήσουν δόντια, να διευρύνουν το άνω οδοντικό τόξο, να διορθώσουν ανωμαλίες Τάξης ΙΙ και ΙΙΙ σε συνδυασμό με λειτουργικές συσκευές και να συγκρατήσουν θεραπευτικά αποτελέσματα.
Η υπεροχή των θεραπευτικών αποτελεσμάτων των διάφορων μαγνητικών συσκευών σε σχέση με αντίστοιχες συνήθεις ορθοδοντικές συσκευές αν και υποστηρίζεται από αρκετούς ερευνητές, παραμένει ακόμη υπό αμφισβήτηση. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει τις σύγχρονες κλινικές απόψεις και πρακτικές εφαρμογές των μαγνητικών συστημάτων δυνάμεων που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην ορθοδοντική και ορθοπεδική θεραπεία.

Διεύθυνση για Ανάτυπα:M.Α. Παπαδόπουλος, Λέκτορας, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη