Κλινικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των πλαστικών αγκυλών: Μια εκτενής ανασκόπηση

Α. Καραμούζος, Α.Ε. Αθανασίου, Μ.Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:51-61.

 

Σκοπός αυτού του άρ8ρου είναι να προσφέρει στον κλινικό ορθοδοντικό μια ενημερωμένη, πλήρη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα κλινικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των πλαστικών αγκυλίων. Στο άρθρο παρουσιάζονται και συζητούνται με κριτικό τρόπο διάφορα θέματα που αφορούν τα πλαστικά αγκύλια, ιδιαίτερα θέματα σχετικά με την κατασκευή, τις ιδιότητες του υλικού, τη δύναμη του δεσμού, την αντίσταση τριβής, τις ιδιότητες ροπής στρέψης και τη θραύση των αγκυλίων. Τέλος, στο άρθρο περιλαμβάνονται οι αρχές και τα κριτήρια των ειδικών εφαρμογών και της χρήσης των πλαστικών αγκυλίων.

Διεύθυνση για Ανάτυπα:Α.Ε. Αθανασίου, Καθηγητής, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη