Κλινικά βοηθήματα για την τοποθέτηση ορθοδοντικών μίνι-εμφυτευμάτων

Ιωάννης Κάππος, Μόσχος Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2016;19:33-60