Κλειδοκρανιακή δυσπλασία: Αιτιολογία, κλινικά χαρακτηριστικά, διαγνωστικά στοιχεία και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Olga-Elpis G. Kolokitha, Alexandra K. Papadopoulou
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2008;11:21-33.