Κεφαλομετρική μελέτη της θέσης και του μεγέθους της κάτω γνάθου σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών με Τάξη ΙΙ, κατηγορία 1 κατά Angle.

Όλγα-Ελπίς Γ. Κολοκυθά, Σωσσάνη Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη, Σμαράγδα Καββαδία- Τσαταλά, Νικόλαος Τοπουζέληςς
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2007;10:41-52.