Θερμοπλαστικές συγκρατητικές συσκευές. Μία αμφιλεγόμενη κλινική πραγματικότητα.

Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2011;14:15-26.