Η συσκευή Pendulum για την άπω μετακίνηση των πρώτων άνω γομφίων.

Σ. Σιδηροπούλου, Ι. Σ. Παπαγεωργίου
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:49-59.

Στο άρθρο αυτό γίνεται αναλυτική παρουσίαση της συσκευής Pendulum για την άπω μετακίνηση των πρώτων άνω γομφίων και περιγράφεται η δράση της. Η συσκευή αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί τη συνεργασία του ασθενή και επιτυγχάνει σημαντική άπω μετακίνηση των πρώτων αλλά και των δεύτερων άνω μόνιμων γομφίων. Η επίδρασή της είναι κυρίως οδοντοφατνιακή αλλά έχουν παρατηρηθεί και έμμεσες επιδράσεις, σκελετικές κυρίως, στη κατακόρυφη διάσταση. Η συσκευή Pendulum αποτελεί ένα αξιόπιστο μέσο επιλογής για την άπω μετακίνηση των άνω μόνιμων γομφίων.

Διεύθυνση για ανάτυπα: 
Σωσάνη Σιδηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη