Η στάση Νιγηριανών ασθενών απέναντι στη χρήση ορθοδοντικών συσκευών.

Chukwudi Ochi Onyeaso, Ifeoma Linda Utomi
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2006;9:73-86.