Η παρουσία των τρίτων γομφίων στις Τάξεις κατά Angle. Μελέτη σε ορθοδοντικό πληθυσμό από τη Βόρεια Ελλάδα.

Κωνσταντίνος Μαραθιώτης, Γεωργία Μπάρκα, Ανδρέας Ζαφειριάδης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2013;16:31-44.

Κατεβάστε εδώ την περίληψη.