Η επίδραση έξι μεταβλητών και οι μεταξύ τους σχέσεις στη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας.

N. B. Xαραλαμπάκης, K. Tσιλιαγκού
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2004;7:45-57.