Η διατατική οστεογένεση στο κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα. Ι. Κάτω γνάθος, ημιπροσωπική μικροσωμία.

Π. A. Κύζας, Μ. Ανδρειωτέλλη, Λ.-Β. Βασιλείου, Ι. Φακίτσας, Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2004;7:129-151.