Επιπολασμός κροταφογναθικών διαταραχών σε ασθενείς με απώλεια ακοής.

M. Ordubazari, M. Khajavi, M. Oshagh

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003;6:165-173