Εμπειριοκρατία, επαγωγικότητα και λογική σκέψη στην έρευνα στην Ορθοδοντική. Μέρος ΙΙ: Διαμόρφωση και δοκιμασία της υπόθεσης εργασίας.

Θ. Ηλιάδης, W. Α. Brantley
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:135-43.

Η ανασκόπηση αυτή ασχολείται με τις βασικές πλευρές της διατύπωσης υποθέσεων και της κατασκευής των μεθοδολογιών για την έρευνα στην ορθοδοντική. Παρουσιάζονται παραδείγματα από την επιστημονική βιβλιογραφία που καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα της έρευνας στην ορθοδοντική και την αναγκαιότητα για λογικούς συλλογισμούς.

Διεύθυνση για Ανάτυπα:Θ. Ηλιάδης, Ελ. Βενιζέλου 56-62, 14231 Ν. Ιωνία