ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ

A.E. Αθανασίου, M.A. Παπαδόπουλος 
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1 (Συμπλήρωμα).