Εις μνήνην: Καθηγητής Samir E. Bishara

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2010;13:83-84.