Δυνατότητες πρόβλεψης των οδοντοφατνιακών και σκελετικών χαρακτηριστικών σε άτομα που επιζητούν ορθοδοντική θεραπεία με την βοήθεια εξωστοματικών φωτογραφιών.

E. Γιαννιού, Γ. Κολοκυθάς, Α. Ε. Αθανασίου,  Ι. Ιωαννίδου Μαραθιώτου

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003;6:147-163.